Cookies

Finaciamento privado

Convenio entre o Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias), e a Fundación Barrié, a Fundación Roviralta, Saúde Mental FEAFES Galicia e a Fundación Érguete· Integración para a atención integral a persoas con enfermidade mental nos centros penitenciarios de Galicia.

Promotores:

 

Colaboradores:

  

Período vixencia: 2020-2023
Obxecto: mellorar a situación da poboación interna con enfermidade mental nos centros penitenciarios de Galicia. En concreto, a Fundación Érguete, coa formación de Internos/as de apoio – PROXECTO ABEIRO.
Contía: 84.160 euros

 

Convenio entre o Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias), e a Fundación Barrié, a Fundación Roviralta, Saúde Mental FEAFES Galicia e a Fundación Érguete· Integración para o desenvolvemento do programa de apoio a módulos de respecto e actividades educativas con internos nos centros penitenciarios de Galicia.

Promotores:
 

Colaboradores:

   

Período vixencia: 2020-2023
Obxecto: desenvolvemento do programa de apoio a módulos de respecto e actividades educativas con internos nos centros penitenciarios de Galicia. En concreto, a Fundación Érguete, coa coa formación específica en Competencias Clave nivel II, que permita mellorar o perfil de empregabilidade dos internos participantes, incrementando as expectativas de reincorporación laboral unha vez rematado o tempo de condena.
Contía: 32.972,80 euros

 

Acordo en virtude do programa INCORPORA da Fundación ”la Caixa” que subscriben a FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS de Barcelona e Fundación Erguete-Integración, IGAXES- Instituto Galego de Xestión para ou Terceiro Sector, Saúde Mental FEAFES Galicia, APES - Asociación para a Prevención e a Educación Social, COGAMI e Fundación JUANSOÑADOR.

Período: 2024    Contía: 241.680 euros

Período: 2023    Contía: 197.000 euros

Obxecto: promover e facilitar a inclusión laboral de persoas en risco de exclusión social (por diferentes situacións vitais) a través da súa contratación por parte de empresas que teñen un compromiso social e mediante unha metodoloxía baseada no traballo en rede entre as entidades sociais do territorio que conforman o grupo Incorpora, favorecendo o protagonismo das persoas, o seu acompañamento desde a proximidade e o asesoramento profesional á empresa do prospector laboral. Desenvolvendo accións en programa Incorpora, Reincorpora, Punto Autoemprego e Punto de Formación.

 

PROXECTO ESPAZO 0. É un punto accesible - sen cita previa e presencial - de intervención integral psicosocial, no que as persoas vulnerables poden realizar trámites en materia de vivenda, saúde, saúde mental, formación, emprego e de xestións sociais, acompañadas e apoiadas por un/a profesional.

Período: 2023-2024    Contía: 43.710 euros

Período: 2022-2023    Contía: 37.490 euros

Obxecto: Acompañamento ás persoas sen fogar no seu proceso de inicio á inclusión social

PROGRAMA AVANZA: fomento do autoemprego para persoas inmigrantes con Nº proxecto II IN 220706 EN 169 FS01. Execución das accións realizadas en Galicia.

Período: 2023-2024

Obxecto: Contribuír á inserción socio laboral de persoas inmigrantes de terceiros países que se atopan en situación ou risco de exclusión social, financeira e/o laboral, a través dun itinerario personalizado de autoemprego mediante un proceso de formación e asesoramento, acceso ao financiamento e acompañamento que lles permita poñer en marcha unha iniciativa de traballo por conta propia.

Contía: 5.250 euros

 

   

EAPN-GALICIA. Programa integrado para o fomento da empregabilidade de persoas vulnerables, no marco dun Convenio de colaboración entre a Consellería de Emprego e Igualdade e EAPN Galicia para a realización de programas integrados para o fomento da empregabilidade dirixido a persoas vulnerables, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Período vixencia: 2022-2023

Obxecto: 49 itinerarios personalizados de incorporación sociolaboral, 23 en 2022 e 26 en 2023.

Contía: 2022 – 87.400 euros

             2023 – 98.800 euros

 

IV CONVOCATORIA DO PROGRAMA MARCO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA DE ENCE. Dentro da política de Responsabilidade Social Corporativa de ENCE, o Pacto Ambiental e o Convenio de Colaboración, baixo a denominación de Programa Marco, instituyen unha liña de axudas, bolsas, contratos, patrocinios e outros medios de financiamento para a realización de actividades, proxectos, estudos e investigacións, destinado a entidades, asociacións, institucións persoas físicas e xurídicas radicadas na contorna territorial de ENCE, concretamente, nos municipios de Pontevedra, Poio e Marín, e excepcionalmente a entidades ou persoas físicas de fóra deste ámbito territorial, sempre que o obxecto da axuda teña relevancia nos municipios situados no radio de acción de ENCE.

Período de execución: 2023-2024

Obxecto: Programa de redución do dano en Marin (Pontevedra). O proxecto facilitará o acceso e integración das persoas drogodependentes á rede asistencial a través dun traballo individualizado de motivación e derivación, ademais de favorecer medidas que eviten ou minimicen a exclusión social e sanitaria de persoas con problemas de consumo de drogas.

Contía: 10.000 euros

 

Acordo de colaboración para o desenvolvemento do proxecto ENTRE PATIOS.

Período: 2024

Obxecto: colaboración entre ambas entidades no desenvolvemento do proxecto Entre Patios co financiamento de parte do material necesario para o desenvolvemento do proxecto e con dotación de equipamento informático (5 computadores obtidos a través de cesións gratuítas con fins sociais realizadas por empresas privadas).

Contía: 3.090,00 euros; 5 pantallas e periféricos (cun valor de 196,65 euros)

      Imprimir