Cookies

Proxecto OLIMPIA

Proxecto OLIMPIA
Cara a unha mellora na calidade de vida e o benestar físico e psíquico das mulleres

A evidencia científica demostra que o estilo de vida e dentro deste, os hábitos alimentarios e o exercicio físico, como determinantes de saúde, atópanse implicados no benestar de calquera persoa, e en concreto das mulleres, xa que os hábitos erróneos están, en moitos casos detrás das patoloxías máis prevalecentes, ou naqueloutras que se converten en factores de risco para conservar unha aceptable saúde e calidade de vida. Estudar as peculiaridades na saúde das mulleres e a súa alimentación, desde o punto de vista biolóxico ao longo do ciclo vital e considerar cuestións de xénero, convértese nunha ferramenta imprescindible.

Neste proxecto faremos un repaso da forma en que se alimentan as mulleres, as causas dos seus hábitos alimentarios e as recomendacións que ao longo do seu ciclo vital deben ter en conta para estar e permanecer sas, para poder deseñar e desenvolver estratexias que melloren a súa forma de alimentarse, mediatizada por aspectos que ten que ver coa súa propia fisioloxía e co rol social que se lles atribúe, para mellorar a súa saúde en todas as etapas da vida.

E analizaremos os roles e os estereotipos de xénero sobre a imaxe do corpo das mulleres, pois temos que sacarlle estes estigmas sociais e publicitarios, estas crenzas de marketing, que podemos ver na televisión e nos medios dixitais. Hai que entender que é moito máis importante ter un corpo saudable, que esa persoa senta cómoda co seu corpo e cos seus hábitos alimenticios.

 

Taller 1: Taller de nutrición para mulleres. 

Duración: 2 sesións (4 horas).

Contidos:

  • Patróns alimentarios saudables sostibles.
  • Dieta en tempos de inflación.

 

Taller 2: A construción dos modelos de beleza no sistema patriarcal

Duración: 1 sesión (2 horas).

Contidos:

  • A diversidade dos corpos das mulleres.
  • Os estereotipos de xénero baseados na imposición de modelos de beleza.
  • Modelos de beleza feminina na publicidade, medios de comunicación e redes sociais.
  •  

Taller 3: Alimentación e ciclo vital.

Duración: 2 sesións (4 horas).

Contidos:

  • Nutrición e alimentación nas distintas etapas vitais
  • Alimentos saudables e enfermidades con maior prevalencia nas mulleres

 

Este proxecto é posible grazas a financiación da Concellería de Igualdade do Concello de Vigo (Subvención para actividades de promoción das mulleres-2023).