Cookies

Fomento Emprego en ONG de Mulleres Víctimas de Violencia de Xénero, Xunta de Galicia

Fomento Emprego en ONG de Mulleres Víctimas de Violencia de Xénero, Xunta de Galicia
Programa de fomento ao emprego para mellorar e facilitar a inserción laboral e apoiar a recuperación e integración social destas persoas

A Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia, ao abeiro da convocatoria de subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero, facilitou a contratación de 2 mulleres durante un ano, para mellorar e facilitar a súa inserción laboral coa finalidade de apoiar a recuperación e a integración social e laboral destas persoas, cuxa situación se viu agravada como consecuencia da crise ocasionada pola pandemia da COVID-19.


A finalidade é contribuír a que as mulleres acaden unha maior autonomía a través da promoción da súa independencia económica e do seu empoderamento, e reforzando, ao mesmo tempo, as posibilidades dunha posterior inserción laboral estable, co obxectivo fundamental de lograr a súa plena integración na vida económica e social.


Resultado destas axudas:

Ano 2021: 2 mulleres contratadas

Ano 2022: 2 mulleres contratadas

Ano 2023: 2 mulleres contratadas

Ano 2024: 2 mulleres contratadas