Cookies

Servizo de Orientación Laboral

Servizo de Orientación Laboral
Servizo de información e asesoramento a persoas demandantes de emprego

 

Servizo no que se informa ás persoas demandantes de emprego sobre o seu potencial laboral, ofrecéndolle asesoramento na procura de emprego, así coma un abanico de ofertas formativas para facilitar a súa inserción no mundo laboral.

A Consellería de emprego e igualdade desenvolve un sistema de orientación laboral baseado na información, orientación e procura activa de emprego, para mellorar a ocupación das persoas desempregadas. Ademais da rede de Oficinas de Emprego da Consellería, existe unha rede de persoal orientador en entidades colaboradoras, seleccionadas a través dunha Orde de convocatoria anual. 


Obxectivos

Os obxectivos que definen as accións de orientación profesional son:

  • Orientar e informar ás persoas demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional
  • Actualizar e activar o curriculum vitae de cada demandante
  • Optimizar a oferta formativa existente
  • Compatibilizar a demanda da persoa coa oferta existente
  • Ofrecer un sistema áxil de información que permita coñecer as persoas usuarias, o seu nivel de cualificación e o seu potencial laboral

 

Acceso ao servizo

Solicita cita nas direccións seguintes:

 

Vigo

Técnica de Orientación: Silvia Fernández Fuentes
Dirección: Avda. Martínez Garrido, 21, interior
Email: orientacion@fundacionerguete.org
Tf.: 986 253 176