Cookies

Programas de Cooperación

Programas de Cooperación
Programas de cooperación para mellorar a empregabilidade e realizar servizos de interés xeral e social en Galicia

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia fai unha convocatoria anual de axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro.

 

Finalidade

O obxectivo fundamental desta orde é facilitar a mellora da empregabilidade das persoas traballadoras desempregadas a través da adquisición de experiencia profesional, obxectivo que non se desvirtúa, senón que se potencia, pois concentra os servizos que se van a desenvolver e, por tanto, as contratacións, nun sector potencialmente xerador de emprego como é o dos servizos sociais, cada vez máis demandados pola sociedade e que precisan de profesionais con experiencia para cubrir as necesidades cada vez maiores neste ámbito.

Proxecto

APOIO PARA A INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.

Número de persoas contratadas: 4

  • Técnicas de programa de captación activa e intervención no medio aberto (Vigo e A Coruña)
  • Técnica de comunicación externa e interna da entidade
  • Técnica de inserción laboral (apoio no Ciberemprego)