Que facemos >  

Que facemos

Programas de Cooperación

 • Programas de cooperación para mellorar a empregabilidade e realizar servizos de interés xeral e social en Galicia

A Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia, con data 3 de decembro de 2020, outorga unha subvención á Fundación Érguete-Integración, para a contratación durante 12 meses de cinco persoas desempregadas para a realización do servizo “Apoio para a inclusión sociolaboral de colectivos desfavorecidos”, ao abeiro da Orde do 31 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro.

Finalidade

O obxectivo fundamental desta orde é facilitar a mellora da empregabilidade das persoas traballadoras desempregadas a través da adquisición de experiencia profesional, obxectivo que non se desvirtúa, senón que se potencia, pois concentra os servizos que se van a desenvolver e, por tanto, as contratacións, nun sector potencialmente xerador de emprego como é o dos servizos sociais, cada vez máis demandados pola sociedade e que precisan de profesionais con experiencia para cubrir as necesidades cada vez maiores neste ámbito.

Posto e funcións das persoas contratadas

 • 2 traballadores/as sociais: Funcións propias de Técnico/a de programa de captación activa e intervención en medio aberto (redución do dano con persoas drogodependentes en situación de emerxencia social e atención en centro tipo calor-café; relacionadas co programa de intercambio de xiringas, acompañamento, recollida de datos (en Vigo e A Coruña).
 • 1 xornalista: Funcións propias de Técnica de comunicación. Ofrece o soporte necesario ás seguintes funcións da área de comunicación da entidade: Campañas e accións de comunicación externa e interna, comunicacións en redes, xeración dos contidos de comunicación, análise e interpretación das accións de comunicación, portavocía aos diferentes equipos da organización (Vigo).
 • 1 Técnica de inserción laboral: Funcións propias de Orientadora profesional e laboral para a inserción de persoas en situación de vulnerabilidade (A Coruña).
 • 1 Técnica de inserción laboral: Funcións de apoio no Ciberemprego, orientación e información laboral, formación dixital, etc. (Vigo).
 
 

 

MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos

Imaxes
 • 1 de 4

 • SEDE PRINCIPALVIGO

  Avda. Martinez Garrido 21, interior
  36205 Vigo (Pontevedra)
   

  986 253 176

 • CALOR-CAFÉ A CORUÑA

  Barrio de las Flores
  Rúa Azahar bloque 48, portal 10-baixo
  15008 A Coruña

  881 896 801

 • O desenvolvemento desta WEB foi posible grazas ao mecenado da Fundación Barrié e a RSC de Edisa Logo FBarrie Logo EDISA