Cookies

Contas anuais

Pódense consultar, en Materiais Relacionados (á dereita), os Balances de Situación e as Contas de Resultados dos últimos exercicios pechados, así como os informes de auditoría externa a que foron sometidas ditas contas.

      Imprimir