Cookies

Formación Ocupacional

Formación Ocupacional
Aprende un oficio de maneira eminentemente práctica

A formación ocupacional cualifícanos para ter máis posibilidades de acceder a un emprego mediante a aprendizaxe dunha profesión.

 

Desde a nosa Fundación ofrecémosche formación ocupacional diversa:

 

Punto Formativo Incorpora: é un programa integral que axuda na mellora do perfil profesional a persoas con dificultades de acceso ao emprego. Se che interesa participar, debe derivarte unha entidade INCORPORA. Impartíronse especialidades relacionadas cos ámbitos de ALMACÉN, LIMPEZA, MECÁNICA, HOSTALERÍA ou PANADERÍA.

 

Accións Formativas dirixidas prioritariamente a persoas desempregadas (AFD): o seu obxectivo é a cualificación profesional de persoas traballadoras desempregadas. Para participar neste tipo de formación é a túa oficina de emprego a que ten que derivarte, así mesmo, deberás poseer o nivel educativo esixido para cada especialidade. 

 

Formación específica para mulleres: 

  • Financiada pola Deputación de Pontevedra, Proxecto CAPACITADAS: Formación para o emprego con mulleres privadas de liberdade.

 

Solicita máis información no teléfono 986 253 176, ou mediante o mail erguete.pfi@gmail.com; tamén podes acudir ás nosas instalacións.

 

Persoa de contacto: M. Soledad Costas Román