Cookies

Sísifo

Sísifo
Intervención con persoas drogodependentes e/ou en situación de exclusión social severa

Ofrecemos simultáneamente accións de orientación, acompañamento, derivacións, apoio psicolóxico e seguimento a través de:

 • Un programa na rúa onde realizamos achegamento ás zonas de consumo, contacto e intervención.
 • Calor-café: centro de encontro e acollida en locais e unidade móbil. Dispensa de alimentación básica.
 • Intercambio de material de inxección, dispensa e distribución de kits hixiénicos, preservativos, etc.
 • Información-formación ás persoas destinatarias do proxecto e outras interesadas. Actividades formativas relacionadas co VIH/SIDA, hepatite, sexo seguro, drogas, redución de danos, saúde, etc.
 • Desenvolver unha función investigadora para un mellor coñecemento de poboacións drogodependentes, tanto na súa vertente científica, como para o establecemento de intervencións específicas.  No apartado documentos pódese acceder ao Estudo sobre control serológico e prácticas de risco realizado en 2015 polo noso equipo.
 • Atención ás necesidades básicas de persoas en situación de emerxencia social.

 

Proxecto ALÉN

Trátase dunha actividade continuada que leva a cabo cun grupo reducido de persoas (máximo 5) que están interesadas en reducir o seu consumo de sustancias. O obxectivo é dotalas de ferramentas para que poidan poñer en marcha estratexias que lles permitan regular os seus comportamentos. A través de sesións individualizadas vanse planificando os obxectivos e as accións dirixidas ao cambio.

 

Proxecto IFAS

Trátase de desenvolver unha serie de actividades deseñadas individual e grupalmente para mulleres drogodependentes en risco de exclusión social ou desprotección e en situación de violencia de xénero, co propósito de favorecer a súa inserción social, dotándoas daquelas ferramentas de autocontrol necesarias para manter os seus consumos a niveis compatibles con patróns de vida o máis normalizados posibles, e empoderalas de tal xeito que poidan identificar os indicadores dunha relación de maltrato e analizar a presenza de consumo de drogas nas etapas do ciclo de violencia.

 

Nadal Solidario

Cada ano o Programa Sísifo organiza o reparto de dúas comidas especiais a persoas sen teito, usuarias dos seus servizos, coa colaboración de Voluntariado Corporativo de ”la Caixa” os días 24 e 31 de decembro nas cidades de Vigo e A Coruña.


Colabora: Fundación la Caixa

 

 

Outros servizos:

Responsable do ProgramaDeli Uriz Corrales

 

VIGO
Contacto: 
698 119 803 / 986 253 176 | sisifo@fundacionerguete.org

 • Local Calor-café, roupeiro, lavandería, duchas, redución de riscos, orientación, etc. Atención diaria.
 • Unidade móbil: ubicación fixa en R/ Jacinto Benavente. Calor café, redución de riscos, orientación. Atención diaria.
 • Programa de rúa Casco Vello. Calor café, redución de riscos, orientación. Atención luns, mércores e venres.
 • Programa de rúa - prostitución. Redución de riscos e orientación. Atención os mércores.

MARÍN - PONTEVEDRA
Contacto: 
698 119 803 | sisifo@fundacionerguete.org

 • Programa de rúa. En Marín (Pontevedra). Calor café, redución de riscos, orientación. Atención martes e xoves.

A CORUÑA

Técnica de referencia: Berta M. Pérez Máñez
CONTACTO: 604 007 083 | sisifocoruna@gmail.com

 • Local Calor-café, roupeiro, lavandería, duchas, redución de riscos, orientación, etc. Atención diaria.