Cookies

Saúde Pública: VIH e ITS

Saúde Pública: VIH e ITS
Actuacións de saúde pública no ámbito do VIH e outras Infeccións de Transmisión Sexual (ITS)

Actuacións de saúde pública no ámbito do VIH e outras Infeccións de Transmisión Sexual (ITS) coa finalidade de contribuír á erradicación desta problemática.


O programa desenvólvese nas cidades de Vigo, A Coruña, Pontevedra e, puntualmente, en Pereiro de Aguiar (Ourense).


Entre os nosos obxectivos principais atópanse:

 • Informar sobre a realidade do VIH e as distintas ITS ofrecendo información actualizada e de calidade.
 • Dar información sobre a transmisión do VIH e outras ITS.
 • Fomentar a realización da proba rápida de VIH para a detección precoz do virus.
 • Mellorar a calidade de vida das persoas que conviven co VIH achegándonos á rede sanitaria, facilitando o seu acceso aos fármacos, motivando a adherencia ao tratamento, xestionando citas, etc.
 • Reducir o estigma ao que son sometidas as persoas que viven co VIH.


Para isto, levamos a cabo diferentes actuacións:

 1. CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE VIH E ITS: lévanse a cabo no ámbito da prostitución, con usuarios de drogas inxectadas (UDI) e co colectivo LGTBI.
 2. ACCIÓNS FORMATIVAS: curso de axentes de saúde.
 3. CAMPAÑAS ENTÉRATE: campañas informativas realizadas en distintos centros universitarios coa finalidade de dar información realista sobre o VIH e as distintas ITS para concienciar sobre a necesidade de utilizar métodos preventivos nas distintas prácticas sexuais, fomentar o coñecemento do estado serolóxico, etc.
 4. ENCONTROS: intervención con persoas portadoras do VIH, Hepatite ou algunha ITS, acompañamentos a consultas hospitalarias, felicitación de acceso a fármacos, seguimento de casos, etc.
 5. BLOGUE E REDES SOCIAIS: ofrecer información actualizada e dar a coñecer as últimas noticias, os últimos avances médicos e sociais relacionados coa temática. Dar difusión ás distintas actividades realizadas pola entidade.
 6. REALIZACIÓN DA PROBA RÁPIDA DE VIH: anónima, gratuíta e confidencia.
 7. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAIS PREVENTIVOS: preservativos, lubricantes, etc.

Subvencionado por Xunta de Galicia.

 

 

Persoa responsable do Programa: Deli Uriz Corrales.

 

             

 

 

 

A través da subvención destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e os trastornos adictivos, e atención ás persoas con maior vulnerabilidade pola infección polo VIH, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF, xestionadas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.