Cookies

Programa de Violencias Económicas

Programa de Violencias Económicas
Formación gratuíta para profesionais da intervención social a través da Fundación Nantik Lum

Colaboramos coa Fundación Nantik Lum no seu programa Violencias Económicas, promovido polo Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030.

Este programa diríxese a técnicas/os, entidades, e profesionais da intervención social que desexen formarse en saúde financeira para adquirir os coñecementos e ferramentas necesarias para xestionar con solvencia a economía persoal e acompañar a usuarias/os en situación de vulnerabilidade.