Cookies

Certificacións

 • Certificado de Calidad Norma ISO 9001: 2015 de Bureau Veritas
 • Axencia de Colocación número 1200000078 (07/05/2018), Sistema Nacional de Empleo
 • Inscrita no RUEPSS, Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, co nº E-1455
 • Centro especial - Servizo de Orientación Laboral, co código PVIG0641 (desde 06/11/2018), Xunta de Galicia.
 • Selo de Excelencia Europea 300+ EFQM (2011) (2014) (2016) (2018)
 • Selo de compromiso cara a Excelencia Europea 200+ EFQM (2009)
 • Adherida ao Protocolo para a detección e tratamento na empresa de situacións de violencia de xénero producidas dentro de fóra dos lugares de traballo, (2016)
 • Adherida ao Código Ético do Pacto Mundial España, (2009)
 • Adherida ao Código Ético da UNAD,  (2009).
 • Adherida á Declaración Galega polo Fomento da Responsabilidade Social na Empresa: O compromiso coa igualdade e o benestar, 2007.
 • Inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións (REMAC) do Concello da Coruña, co nº 309 (24/05/2013)
 • Inscrita no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento, da Consellaría de Presidencia, Dirección Xeral de Cooperación Exterior, Xunta de Galicia, na sección A: Organizacións non Gubernamentais para o Desenvolvemento, co nº de rexistro 0144 (21/02/2007)
 • Inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, Xunta de Galicia co nº VP-1455 (30/03/2006)
 • Inscrita no Censo de Centros Colaboradores de Formación Ocupacional da Consellaría de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, Xunta de Galicia, co nº de censo 36/01337 (2004)
 • Inscrita no Rexistro de Entidades Colaboradoras do Plan de Galicia Sobre Drogas, da Consellaría de Sanidade, Xunta de Galicia, co nº SA 463 D (26/06/2003)
 • Inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, da Consellaría de Familia, Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia, co nº F-01648 (07/02/2003)
 • Inscrita no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia, da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, Xunta de Galicia, co nº O-17 (01/03/2002)
 • Inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Vigo, co nº 761-01 (31/08/2001)
 • Inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais, da Consellaría de Asuntos Sociais, Xunta de Galicia, co nº S-1455 (02/10/2001)
 • Declarada de Interese Galego e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, da Consellaría de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude da Xunta de Galicia, co nº 1999/25 (13/12/1999)
 • Clasificada de Interese Social pola Consellaría da Presidencia e Administración Pública, Xunta de Galicia, co nº 1999/25 (16/11/1999)
      Imprimir