Cookies

Axente de emprego

Axente de emprego
Tutores/as no teu proceso de busca de emprego e de cualificación profesional.

Os servizos dos axentes de emprego da nosa entidade abarcan unha serie de actividades que van dende a orientación laboral, o acompañamento na busca de emprego, a titorización nos posibles procesos de cualifificación e recualificación, a información sobre o mercado laboral, a formación e información sobre o manexo das ferramentas de busca de emprego, etc.