Axente de emprego

Tutores/as no teu proceso de busca de emprego e de cualificación profesional.

Desde - Hasta: 01/10/1999 - 31/12/2021

Os servizos dos axentes de emprego da nosa entidade abarcan unha serie de actividades que van dende a orientación laboral, o acompañamento na busca de emprego, a titorización nos posibles procesos de cualifificación e recualificación, a información sobre o mercado laboral, a formación e información sobre o manexo das ferramentas de busca de emprego, etc.