Cookies

Axencia de Colocación

Axencia de Colocación
Entidade pública que proporciona traballo a persoas desempregadas

 

As Axencias de Colocación están reguladas no Real Decreto 1796/2010, de 30 de decembro, son entidades públicas ou privadas, que realizan actividades que teñen por finalidade proporcionar un traballo ás persoas desempregadas. Para conseguir este fin valorarán perfís, aptitudes ou coñecementos das persoas desempregadas e tamén poden realizar actuacións relacionadas coa procura de emprego, tales como a orientación, información profesional ou selección de persoal.

A Fundación Érguete-Integración conta coa certificación oficial que a acredita como Axencia de Colocación nº 1200000078.

Grazas a esta cualificación, a entidade continúa aproveitando ao máximo as sinerxías que se establecen co servizo público de emprego, ademais de manter tamén unha estreita relación co tecido empresarial da zona e arredores. Coma todos os servizos que se ofertan na entidade é de carácter gratuíto.

O fin último do traballo da Fundación Érguete como axencia de colocación é proporcionar ás persoas demandantes de emprego un traballo adaptado ás súas características, así como achegar ás empresas aqueles/as traballadores/as que se axusten aos seus requirimentos e necesidades.

Se te interesa inscribirte na Axencia de Colocación ponte en contacto co Servizo de Orientación Laboral ou no Ciberemprego.