Que facemos >  

Servizo de Orientación Laboral

 • Servizo de información e asesoramento a persoas demandantes de emprego

 

Servizo no que se informa ás persoas demandantes de emprego sobre o seu potencial laboral, ofrecéndolle asesoramento na procura de emprego, así coma un abanico de ofertas formativas para facilitar a súa inserción no mundo laboral.

A Consellería de emprego e igualdade desenvolve un sistema de orientación laboral baseado na información, orientación e procura activa de emprego, para mellorar a ocupación das persoas desempregadas. Ademais da rede de Oficinas de Emprego da Consellería, existe unha rede de persoal orientador en entidades colaboradoras, seleccionadas a través dunha Orde de convocatoria anual. 


Obxectivos

Os obxectivos que definen as accións de orientación profesional son:

 • Orientar e informar ás persoas demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional
 • Actualizar e activar o curriculum vitae de cada demandante
 • Optimizar a oferta formativa existente
 • Compatibilizar a demanda da persoa coa oferta existente
 • Ofrecer un sistema áxil de información que permita coñecer as persoas usuarias, o seu nivel de cualificación e o seu potencial laboral

 

Tipos de Accións

As accións de orientación laboral da persoa desempregada seguen estos pasos:


En primeiro lugar ten unha entrevista en profundidade para coñecer o seu perfil profesional-ocupacional. Despois realízase un itinerario de inserción laboral, analízanse as súas capacidades e crease o seu itinerario profesional, con accións formativas concretas. Despois recibe información profesional dentro do espacio territorial da súa busca de emprego. E, por último, empezar a busca activa de emprego, mediante grupos de traballo, o/a usuario/a planifica e organiza a busca de emprego asesorado por unha técnica de Orientación que coordina todo o proceso.

 

Formas de Acceso

O acceso a accións de orientación laboral para persoas demandantes de emprego realízase a través do seu centro titor do Servizo Público de Emprego de Galicia ou de calquera Oficina de Emprego.

 

Vigo

Técnica de Orientación: Silvia Fernández Fuentes
Dirección: Avda. Martínez Garrido, 21, interior
Email: orientacion@fundacionerguete.org
Tf.: 986 253 176

 

A Coruña

Técnica de Orientación: Jessica Rios Maneiro
Dirección: Centro Asociativo Veciñal Ramón Cabanillas, Av. Arteixo, 85, Baixo
Email: insercion.coruna@gmail.com
Tf.: 981 008 580

 

MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos

Vídeos

Imaxes
 • 1 de 7

 • SEDE PRINCIPALVIGO

  Avda. Martinez Garrido 21, interior
  36205 Vigo (Pontevedra)
   

  986 253 176

 • CALOR-CAFÉ A CORUÑA

  Barrio de las Flores
  Rúa Azahar bloque 48, portal 10-baixo
  15008 A Coruña

  881 896 801

 • O desenvolvemento desta WEB foi posible grazas ao mecenado da Fundación Barrié e a RSC de Edisa Logo FBarrie Logo EDISA