Transparencia > Área de Igualdad

Área de Igualdad

A integración da igualdade entre mulleres e homes na entidade é un dos eixos da xestión dos recursos humanos. O impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da fundación e terminar con calquera tipo de discriminación por razón sexo de iniciou no 2011 coa aprobación do Plan de Conciliación, e en xuño do 2016 a Fundación está adherida ao Protocolo para a detección e tratamento de situacións de violencia de xénero producidas dentro e fóra dos lugares de traballo. No 2017 decídese dar un salto maior e formalizar o proceso e iniciar a aprobación do I Plan de Igualdade da Fundación Érguete-Integración, abarcando todas aquelas áreas de análises e actuación que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.


A Fundación Érguete-Integración non só considera que as cuestións de xénero teñen que protagonizar a vida interna da entidade, senón que son parte dos seus principios e valores básicos. Polo que como entidade con influencia na sociedade considera que debe impulsar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Por isto a transversalidade de xénero convírtese nunha línea mestra na aplicación e desenrolo dos programas e servizos que ofrece a Fundación.

 

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos

Imaxes
 • 1 de 12

 • SEDE PRINCIPALVIGO

  Avda. Martinez Garrido 21, interior
  36205 Vigo (Pontevedra)
   

  986 253 176

 • CALOR-CAFÉ A CORUÑA

  Barrio de las Flores
  Rúa Azahar bloque 48, portal 10-baixo
  15008 A Coruña

  881 896 801

 • O desenvolvemento desta WEB foi posible grazas ao mecenado da Fundación Barrié e a RSC de Edisa Logo FBarrie Logo EDISA